ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย , เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
 
ซึ่งในการจัดกิจกรรมโรงเรียนได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 448 ครั้ง