ครูอัตราจ้าง

นางสาววันทนา ทันยศ
ครูอัตราจ้าง (สอนภาษาอังกฤษ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1