รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
136 หมู่ที่ 13   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
เบอร์โทรศัพท์ 043-019-910
Email : nongchumsang_nck@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :