ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมคนใหม่ "ผอ.นุชนาถ โคตะวินนท์"
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ครูดีเด่น"
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
เอกสารทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมเป็นเกี่ยรติงานเลี้ยงส่งข้าราชการครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
แจ้งประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
แจ้งประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประกาศมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับผังนโนทัศน์ เรื่องชีวิตและคร
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 62
ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับนักเรียนโรงเรี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62
เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 61