กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธนิตภณธ์ แก้วกันยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 095-195-4161