กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ


ครู วิทยฐานะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอกสิทธิ์ เอ้โถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 080 - 159 - 7447