ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562


ณ  ศูนย์ฝึก ค่ายเปรมติณสูลานนท์   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่  19 - 21  ธันวาคม  2563
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,16:41   อ่าน 321 ครั้ง