ภาพกิจกรรม
รับรางวัล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมได้รับรางวัล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 
ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน สูงสุด
สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นมัฐยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับ 2
โดยนายสมพล สกุลฮูฮา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
เป็นตัวแทน โรงเรียน นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการรับรางวัลในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,10:39   อ่าน 288 ครั้ง