ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

         โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
"เอราวัณเกมส์"  ประจำปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่  6  -  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

 

               
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,09:49   อ่าน 280 ครั้ง