ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ครูดีเด่น"

   ในโอกาสได้รับรางวัล "#ครูดีเด่น" เนื่องในวันครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย
 
   1. #คุณครูกนกรัตน์ ดวงกรมนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   2. #คุณครูวิลาสินี อุปจันโท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   3. #คุณครูสุพัตรา วิเศษวิสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   4. #คุณครูรำไพ ภูงามผา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 180 ครั้ง