ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันครู

  แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
เนื่องจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ต้องเข้าร่วมงานวันครู  ๑๖  มกราคม  ประจำปี  ๒๕๖๑

               ด้วยวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดงานวันครู  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งช่วงวัน เวลา
ดังกล่าว  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม  จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  
 
                จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
 

                                                                                                 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 3615 ครั้ง