ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ในระหว่างวันที่  ๒๔ –  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมทุกคน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ  และเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนหลายท่าน  จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว

              ดังนั้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าโรงเรียนจะหยุดการเรียนการสอนใน เป็นเวลา    วัน  คือระหว่างวันที่  ๒๔ –  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๑  และจะเปิดเรียนตามปกติใน วันศุกร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑


                  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

 

                                               งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,13:03   อ่าน 900 ครั้ง