ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒ
  
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
      
      เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    โดย  นางอมราภรณ์ บริหาร   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ   
            โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
  
     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:54   อ่าน 918 ครั้ง