ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒
             ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ในระหว่างวันที่  ๑๓ –  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนเมืองสมเด็จ   อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมทุกคน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ  และเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนหลายท่าน  จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
              ดังนั้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าโรงเรียนจะหยุดการเรียนการสอนใน เป็นเวลา    วัน  คือระหว่างวันที่  ๑๓ –  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  และจะเปิดเรียนตามปกติใน วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 665 ครั้ง