ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 12  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  โรงเรียนเมืองสมเด็จ   อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายการที่ได้รับรางวัล อันดับ 1
        1. กิจกรรมการจัดสวนถาดแห้ง  ระดับ ม.ปลาย
              คือ นายอานนท์   ผิวบาง      ชั้น ม.5 
       2. กิจกรรม Sudoku   ระดับ ม.ปลาย  
              คือ นายเชษฐา  ดีรักษา       ชั้น ม.6
       3. กิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ปลาย  
              คือ นางสาวกนกวรรณ ภูทอง     ชั้น ม.5
 
รายการที่ได้รับรางวัล อันดับ 2
       1.กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ระดับ ม.ต้น
              1.เด็กชายศิริพงษ์  ดีรักษา        ชั้น ม.2
              2.เด็กชายพิพัฒน์  พลสามารถ    ชั้น ม.2
              3.เด็กหญิงกรกรนก  ศรีวันทา     ชั้น ม.3
       2.กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น
              1. เด็กหญิงกรกนก สงคราม       ชั้น ม.1
              2. เด็กหญิงอรุณี  อุ่นจันตา        ชั้น ม.1
       3.กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ   ระดับ ม.ปลาย
              1.นางสาวสาลินี  ขุนชาญ           ชั้น ม.6
              2.นางสาวหงษ์นภา  ตรีภพ         ชั้น ม.6      
       4.กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก
              1.นางสาวปัทมา   พิลาภ           ชั้น ม.5
              2.นางสาวพัชรวดี  แก้วม่วง        ชั้น ม.5
              3. นางสาวสุจิตตรา   สุขนา        ชั้น ม.5
 
รายการที่ได้รับรางวัล อันดับ 3
       1. กิจกรรมต่อสำนวนไทย        ระดับ ม.ปลาย
              คือ นางสาวเฟื่องฟ้า  พรมศร    ชั้น ม.4
       2. กิจกรรมเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ   ระดับ ม.ปลาย 
              คือ นางสาวสุวชิญา  พิบุญมี      ชั้น ม.4
       3. กิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น 
              คือ เด็กหญิงนันชะรี  บัญพะพิษ     ชั้น ม.3
       4. กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ    ระดับ ม.ต้น 
              1.เด็กหญิงมริดา   ดำหนา          ชั้น ม.3
              2.เด็กหญิงพรสินี  อรุณภักดี       ชั้น ม.1
       5. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล  ม.ต้น 
              ระดับ ม.ต้น  คือ เด็กหญิงผกาพรรณ  นิตยาชิต   ชั้น ม.2
              ระดับ ม.ปลาย  คือ นายชาญยุทธ  นิตยาชิต     ชั้น ม.4
       6. กิจกรรมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล  ระดับ ม.ปลาย 
              คือ นายฉลองชัย   ประชุม    ชั้น ม.5
       7. กิจกรรม E - Book   
              ระดับ ม.ต้น  คือ เด็กชายธัชพล  มังครุดร   ชั้น ม.2
              ระดับ ม.ปลาย  คือ นางสาวพรพรรณ  เรืองศิริ   ชั้น ม.5
       8. กิจกรรมวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว 
              คือ นายธนากรณ์  สงวนชาติ   ชั้น ม.5      

 

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 869 ครั้ง