ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับผังนโนทัศน์ เรื่องชีวิตและคร

ผลงานวิชาการ 
  ชื่อเรื่อง :  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  ร่วมกับผังนโนทัศน์
                เรื่องชีวิตและครอบครัว
  วิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
                และพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2

   ผู้ศึกษาวิจัย  
            : 
นายศุภกร  เหล่าโคตร   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   
               โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
               สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,10:51   อ่าน 846 ครั้ง