ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง เพื่อแจ้งแนวทางในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเริ่มรับลงทะเบียน ในเวลา 09.00 น เป็นต้นไป
***โดยให้ผู้ปกครอง นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จค่าชุดนักเรียน มาด้วย
***ผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าการผ้า มาด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 402 ครั้ง