ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

 

     สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 12578/2564ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 
ให้โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) และออนแฮนด์ (รับ-ส่งใบงาน ใบความรู้) ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม พ.ศ.2565 โดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ในสถานศึกษา

 

 

       ดังนั้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จึงขอประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามคำสั่งดังกล่าว ในรูปแบบออนแฮนด์ (รับ-ส่งใบงาน/ใบความรู้) ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม พ.ศ.2565 และให้เลื่อนการสอบกลางภาคออกไปก่อน หรือจนกว่าทางจังหวัดจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

       หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย/ข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่คุณครูที่ปรึกษาของลูกหลานท่านหรือช่องทางการติดต่อของโรงเรียนได้


 

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 187 ครั้ง