ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกี่ยรติงานเลี้ยงส่งข้าราชการครู
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการครู จำนวน  ๒  คน  คือ
               ๑.คุณครูชาตรี  คงสมจิตต์  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพังงูวิทยาคม 
อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
               ๒.คุณครูรัตนดาวรรณ  ชาตรี  เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

            โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงส่งข้าราชการครูทั้ง  ๒  ท่าน  ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมอาคารไอยราวรรณ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านด้วยดีเช่นเคย
จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 688 ครั้ง