เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            

นำเสนอโดย

นางสาวปิยะกรณ์  ภูขาว  
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:13   อ่าน 370 ครั้ง