ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันระพี
รายละเอียดผลงาน


      ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันระพี


      ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

     ประกอบด้วย
     
     1.นางสาวจันทร์ทิมา ศรีบุญเรือง        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     2.นางสาวอโณทัย เนื่องอุดม             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     ครูผู้ฝึกสอน    นายอดิศักดิ์ แก้วกันยา     หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:18   อ่าน 189 ครั้ง