ผลงานนักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับภาค
รายละเอียดผลงาน


      รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับภาค
      ณ  ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4  จังหวัดขอนแก่น 
     ประกอบด้วย
 
     1.นางสาวจันทร์ทิมา ศรีบุญเรือง        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     2.นางสาวอโณทัย เนื่องอุดม             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
     3.นายสินธิเดช  หวานเพราะ              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

     ครูผู้ฝึกสอน    นายอดิศักดิ์ แก้วกันยา     หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:22   อ่าน 190 ครั้ง