ผลงานนักเรียน
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ
รายละเอียดผลงาน
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ
            การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  รอบชิงชนะเลิศ  ชิงทุนการศึกษา  พร้อมถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภา  และใบประกาศเกียติคุณ  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2560  ณ  ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์  อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
          ผลการแข่งขัน  =>  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ตำบลหนองใหญ่   อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับรางวัลชมเชย (ลำดับที่ 5)  เงินรางวัล  20,000  บาท  พร้อมโล่ห์ และประกาศเกียรติคุณ
         นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 
           1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีบุญเรือง           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           2. นางสาวอโณทัย     เนื่องอุดม             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
           3. นายสินธิเดช          หวานเพราะ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
            ครูผู้ฝึกสอน
            นายอดิศักดิ์      แก้วกันยา     ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.1
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:23   อ่าน 211 ครั้ง