ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่ออาจารย์ : นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,21:11  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวัฒนา ทรงคะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,08:05  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 1 เรื่องอัตราส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,14:46  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..