ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่ออาจารย์ : นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,21:11  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวัฒนา ทรงคะรักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,08:05  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 1 เรื่องอัตราส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,14:46  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..