ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวัฒนา ทรงคะรักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,08:05  อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
       ด้วยนายวัฒนา  ทรงคะรักษ์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และได้ทดลองใช้กับนักเรียนแล้ว  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.48 KB

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,08:05   อ่าน 319 ครั้ง