ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812606221
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,21:11  อ่าน 455 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
รายละเอียดผลงาน
      เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยทางการศึกษา ของนางนุชนาถ  โคตะวินนท์ รองผู้อำนวย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.94 KB

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,21:11   อ่าน 455 ครั้ง